_____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Företaget vid foten 

av berget

Norrmontage's fabrik ligger vid porten till den jämtländska fjällvärlden. Allt från lyxhotellen och skidbackarna i Åre till de tysta ensliga fjällvidderna i Skäckerfjällen ligger i närområdet.                                           
Åre är en av få Norrlandskommuner med tillväxt i antal innevånare och vi på Norrmontage är stolta över att vara en del i den utvecklingen.
                     


Våra produkter

Z-kiosken har under 50 års tid levererats från Norrmontage. Det är tusentals transformator-stationer som är knutpunkter i det driftsäkra distributionsnät som finns i Sverige. Med fokus på säkerhet och funktion så utvecklar vi ständigt nya förbättrade modeller för att lösa specifika kundproblem. För mer information surfa igenom vårt produktsortiment här på vår hemsida eller kontakta en av våra säljare

______________________________________________________________________________________________

Bästa halvåret i Norrmontage histora!!

Norrmontage tillverkade under det första halvåret 2016 mer än 600 nätstationer vilket är ett rekord för företaget

och omsättningen steg med nästan 20 % till 50MSEK. 

Omsättningsökningen har medfört nyanställningar och 50 personer arbetar idag på Norrmontage. 

Nya ICA i Östersund har öppnat portarna!

I samband med den nya affärsbyggnaden i Lillänge så har vi fått leverera en ZT19-24/4-2 S7 med
anpassad utformning. Vi gillar när kunden utmanar oss att bygga nätstationer som passar in i hans miljö
och är glada över resultatet. Fråga oss gärna på din nästa leverans om anpassning av stationens utseende.